Dyma neges o ddiolch gan ein Cyfarwyddwr a'n Haelod o'r Bwrdd Gweithredol  https://vimeo.com/575321467

Linc i holiadur Darpariaeth Clwb Haf Menter Cwm Gwendraeth 2021 i rieni i'w gwblhau.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/RCW8Y7V

21/4/21

Dyma'r wefan i gwblhau'r holiadur i rieni disgyblion blwyddyn 6 sydd yn mynd i Faes Y Gwendraeth ym mis Medi 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK-C45lSoKcogD7e7trKbrh9vVADHYV0vzpzjSidzkZSokbA/viewform

  

Please click to open

NOMINATION FORMS PARENT Cefneithin

File size: 40 KB (Word File)

 

Llond Haf o Gymareg - Syniadau ar beth i wneud trwy gyfrwng y Gymraeg. A Summer full of Welsh - Ideas on activities to do through the medium of Welsh.

 

Gwybodaeth Pwysig 17.7.20

Presenoldeb

Fe fydd yn ofynnol i bob disgybl fod yn bresennol o 14eg Medi 2020 ymlaen heblaw fod yna resymau meddygol dilys. Os ydy disgybl yn medru mynychu, dylid gwneud hynny. Ni fydd ysgolion yn parhau i ddarparu gwaith ar-lein ym mis Medi heblaw ar gyfer disgyblion sy’n cysgodi oherwydd cyflyrau meddygol.

Olrhain a diogelu 

Os bydd unrhyw aelod o staff neu ddisgybl yn mynd yn sâl neu os oes angen ynysu ei hun yn ystod cyfnod yr haf, dylent roi gwybod ar unwaith  i ni drwy ffonio 0300 333 2222 24/7 neu drwy anfon e-bost at TTP@deltawellbeing.org.uk.

Dyma fideo ar y wefan isod yn dangos y camau nesaf wrth baratoi i ddychwelyd i'r ysgol ar y 29/6/20.

https://www.j2e.com/cefneithin-cp/Miss+Davies/Dychwelyd+yn+n%C3%B4l+i%E2%80%99r+Ysgol/

 

 

Please click to open

Llythyr Rhieni Gorffennaf 2021

File size: 243 KB (PDF File)

Trefniadau Diwrnod Pontio Bl 6 2021

File size: 168 KB (Word File)

Clybiau Ar Ol Ysgol After School Clubs

File size: 15 KB (Word File)

Llythyr Ir Rhieni 25Ain O Chwefror 2021

File size: 448 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni 7Fed O Ionawr 2021

File size: 209 KB (PDF File)

Llythyr Ysgolion Cynradd 8Fed O Ionawr 2021

File size: 188 KB (Word File)

Llythyr Pwysig I Rieni 11920

File size: 192 KB (Word File)

Profi Covid 19 Testing

File size: 13 KB (Word File)

Llythyr Medi 2020 September Letter

File size: 20 KB (Word File)

Caniatad Hwb Gwefan Ysgol A Thrydar

File size: 263 KB (Word File)

Siart Canllawiau Covid Iw Dilyn

File size: 186 KB (PDF File)

Ysgolion Pryd Mae Angen Profi

File size: 166 KB (PDF File)

Covid 19 Stopiwch Y Feirws Rhag Lledaenu

File size: 118 KB (PDF File)

Llythyr Google Classrooms Letter

File size: 291 KB (PDF File)

Llythyr O Ddiolch A Letter Of Thanks

File size: 148 KB (Word File)

Llythyr Cyfnod Atal Byr Hanner Tymor

File size: 409 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni A Gofalwyr

File size: 278 KB (PDF File)

Llythyr Digwyddiadau Events Letter

File size: 421 KB (PDF File)

Diwrnod Sanau Od Odd Socks Day

File size: 825 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni Rhagfyr 3Ydd 2020

File size: 318 KB (PDF File)

Bwydlen A Dyddiad Cinio Nadolig 2020

File size: 649 KB (PDF File)

Llythyr I Rieni 11Eg O Ragfyr 2020

File size: 759 KB (PDF File)

Dysgu O Bell Ionawr 2021 Cefneithin (1)

File size: 24 KB (Word File)

Cytundeb Cartref Ac Ysgol Cefneithin

File size: 156 KB (Word File)

Trefniadau Dychwelyd Tymor Yr Hydref 2020

File size: 89 KB (Word File)

Cytundeb Cartref Ysgol Medi 2020

File size: 73 KB (Word File)

COVID 19 Llythyr Ir Rhieni

File size: 259 KB (PDF File)

 

Holiadur i Weithwyr Allweddol ar eich plant yn dychwelyd i'r ysgol.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUOUU2TzJHOTFLTUIzNUZFTEMySEpaUUtRQS4u 

 

Holiadur i rieni ar ail agor ysgolion.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUMkQ5NDJBTFMzNDg4S1g2TlNOSjdPQVhQQy4u 

 

Arolwg Effaith Covid-19 ar Rieni

A fyddech cystal â danfon yr arolwg yma ymlaen at rieni drwy’r ddolen yma os gwelwch yn dda: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/arolwg-effaith-covid-19-rhieni/

 

Cyfres Ddarllen Tric a Chlic i'r Cyfnod Sylfaen

I geisio helpu ysgolion a rhieni yn ystod cyfnod o fod adref, mae Peniarth yn darparu mynediad i'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic am ddim. I gychwyn darllen cofrestrwch gyfrif! Dyma'r linc

https://tricachlic.cymru

Holiadur i rieni ar COVID 19

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUQzcxS1pCS1JWVzBZNzQ1M1ZKVDFOSFpPMi4u

Disgyblion Blwyddyn 6 a'u rhieni.

Dyma neges i ddisgyblion blwyddyn 6 a'u rhieni oddi wrth Mr Evans a Mrs Morgan o Faes y Gwendraeth am drefniadau trosglwyddo ym mis Medi ar y wefan isod.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uljGd4MLi3c&app=desktop

 Newyddion diweddaraf Y Cyngor

Gall rieni ymweld newyddion drwy'r ddolen ganlynol am yr holl wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â gwasanaethau'r cyngor:

 http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/02/canllawiau-coronafeirws-covid-19/

 Sgil yr Wythnosâ'r ystafell

Mae’r adran hamdden yn hyrwyddo sgil yr wythnos ar ei gwefan ayyb ac byddai’n grêt rhannu hwn gyda disgyblion a rieni.

Gwefan: https://www.actif.wales/

Facebook: https://www.facebook.com/ActifSportandLeisure

Twitter: https://twitter.com/sportcarms

 

HOLIADUR PWYSIG Gweler y linc isod sy'n eich arwain at holiadur gweinidog addysg Cymru, Kirsty Williams sy'n awyddus i glywed eich barn am ddysgu o bell yn ystod y cyfnod heriol yma. 10 cwestiwn byr sydd i'w hateb. Diolch yn fawr.

https://app.doopoll.co/poll/czeL4Gsnk5hNybuYt…

 

Pwysig - Gwybodaeth i rieni sydd yn gymwys i gael prydiau bwyd am ddim. Dilynwch y linc isod.

prydau-ysgol-am-ddim-ar-gael-yn-ystod-gwyliaur-pasg

PwysigOs yw eich plentyn yn derbyn prydiau bwyd am ddim, cofiwch gasglu'r bwyd rhwng 9:00-12-00 o Ysgol Maes y Gwendraeth yfory (26.3.29). Os nad ydych yn gallu, rhowch wybod ar ein ffon symudol, trydar, facebook neu e-bost yr ysgol.

 

Mae mesurau ar waith i barhau i ddarparu prydau ysgol am ddim. O ddydd Iau 26.3.20, bydd pecynnau cinio ar gael i blant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn y lleoliadau canlynol: Dilynwch y linc isod i gael mwy o wybodaeth 

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY

Newyddion Diweddaraf Latest Update 23320