Pennaeth  - Mrs B Owen

 

Athrawon Y Cyfnod Sylfaen

Meithrin a Derbyn  - Miss C Huntley

Blwyddyn 1 a 2  - Miss L Collins

 

Athrawon Cyfnod Allweddol 2

Blwyddyn 3 a 4 - Miss A Sturrock

Blwyddyn 5 a 6 - Mrs C Richards

 

HLTA (Sesiynnau CPA) - Mrs C Jones

Cynorthwywyr Dosbarth -

Mrs K Davies

Mrs A Plaice

Mr S Davies