Dyma neges o ddiolch gan ein Cyfarwyddwr a'n Haelod o'r Bwrdd Gweithredol  https://vimeo.com/575321467

Linc i holiadur Darpariaeth Clwb Haf Menter Cwm Gwendraeth 2021 i rieni i'w gwblhau.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/RCW8Y7V

 

Mae'r cylchgronau Cip, Iaw a Bore da ar gael AM DDIM dros yr Haf. Dyma'r linc i chi gael archebu copi -

https://urdd.cymru/cy/cylchgronau/

Mae llyfrau Coeden Ddarllen Rhydychen ar gael ar Hwb i’r Cyfnod Sylfaen. Dyma'r cyfeiriad - 

https://hwb.gov.wales/search?query=COEDEN%20DDARLLEN%20RHYDYCHEN&strict=true 

 Cyfres Ddarllen Tric a Chlic i'r Cyfnod Sylfaen

I geisio helpu ysgolion a rhieni yn ystod cyfnod o fod adref, mae Peniarth yn darparu mynediad i'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic am ddim. I gychwyn darllen cofrestrwch gyfrif! Dyma'r linc

https://tricachlic.cymru

Hefyd, mae Eirian Jones wedi ffilmio sesiynau byr Tric a Chlic yn ei chartref. Dyma'r linc

https://www.youtube.com/channel/UCBQzkEuTgYOCz5Dzo2OPD0A/videos

 

Please click to open

 

Dyma linc at adnodd darllen Cyfnod Allweddol 2, i'ch plentyn ymarfer ei dd/darllen a deall

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

English online reading books for you child to practice his/her reading.

https://worldbook.kitaboo.com/reader/worldbook/index.html?usertoken+Mjk5MzQ6MTpJUjA5MjAxNjoyOmNsaWVudDE2OTc6MTY5NzoyMjE2Mjg4OjE6MTU4NDM4MDExMzA2Mjp1cw==