Y 3 Cyngor

 

 Ysgolion 2                                  Ysgolion Iach

 

                                                     Ysmygu

 

Mae Ysgol Gynradd Cefneithin yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin. Ein nod yma yn Ysgol Gynradd Cefneithin yw i arwain ein disgyblion i fod yn:-

- Unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

- Dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd

- Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes

- Gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith

 

Mae yna saith egwyddor rydym ni fel ysgol gyfan yn canolbwyntio arno -

1. Bwyd a Ffitrwydd

2. Iechyd a Lles 

3. Hylendid

4. Addysg Rhyw a Pherthnasoedd

5. Diogelwch 

6. Amgylchedd

7. Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau

Rydym wedi derbyn ein 5 cam Ysgolion Iach ac ar hyn o bryd yn gweithio tuag at - Gwobr Safon Cenedlaethol.

Gweler gwybodaeth pellach am ynysiad plant sydd gyda salwch yn y linc isod: -

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/All%20Wales%20Infection%20

Prevention%20and%20Control%20Guidance%20for%20Educational%20Settings_FINALMay%202017x.pdf

 

Am fanylion pellach ar fwyd a ffitrwydd porwch trwy'r wefannau isod rydym ni eu defnyddio. 

Milltir Y Dydd              Her Iechyd Cymru

www.thedailymile.co.uk                      www.healthchallengewales.org

Cynllun GwenChange For Life

www.designtosmile.org                        www.nhs.uk

Llinellau cymorth i blant oed Cynradd/Support Lines for Primary aged Pupils':
1: Within the COVID-19 file and
2: Within the Mental & Emotional Health & Well-being File and then the Pupils' Mental & Emotional Health file.
Alternatively, please click on the links provided below:

https://hwb.gov.wales/networks/3126ca30-7791-4f7a-bda2-7655bc75f0c2/files/a8291f09-f8c5-4092-abf7-44f51172fc2b

https://hwb.gov.wales/networks/3126ca30-7791-4f7a-bda2-7655bc75f0c2/files/876d02e7-f9f9-459b-a8e8-0e2777d819a7

Rhwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc 

https://www.diabetes.org.uk/in_your_area/wales/campaigning/know-type-1---wales

Screen Shot 2020 06 21 At 90657 PM

Dyma fideo ar y wefan isod yn dangos y camau nesaf wrth baratoi i ddychwelyd i'r ysgol ar y 29/6/20.

https://www.j2e.com/cefneithin-cp/Miss+Davies/Dychwelyd+yn+n%C3%B4l+i%E2%80%99r+Ysgol/

Gofynnwn yn garedig i chi gymryd rhan yn yr arolwg adborth isod.

https://www.estyn.llyw.cymru/adborth-arolygu/arolwg

 

Her Miliwn Munudau Actif Chwefror 1/2/21-28/2/21

Dyma'r ddolen i chi lenwi'r arolwg ar ôl i chi gwblhau'r gweithgaredd:

https://app.upshot.org.uk/survey/a876f989/621/17549bca/ 

Ewch i'r wefan yma i weld y gweithgareddau:

https://www.actif.cymru/chwaraeon-cymunedol/plant-a-phobl-ifanc/her-ysgolion-actif/#Activity

 

Screen Shot 2021 02 05 At 13700 PM

 

 

Please click to open

Cefniethin School Prosbectus 2020 To 2021

File size: 10.8 MB (Word File)

Llythyr I Rieni 11Eg O Ragfyr 2020

File size: 759 KB (PDF File)

A Letter To Parents 11Th Of December 2020

File size: 759 KB (PDF File)

Bwydlen A Dyddiad Cinio Nadolig 2020

File size: 649 KB (PDF File)

Diwrnod Sanau Od Odd Socks Day

File size: 825 KB (PDF File)

Llythyr Digwyddiadau Events Letter

File size: 421 KB (PDF File)