Y 3 Cyngor 

 

Mae Ysgol Gynradd Cefneithin yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin. Ein nod yma yn Ysgol Gynradd Cefneithin yw i arwain ein disgyblion i fod yn ddisgyblion iach, diogel a chyfrifol ac i ddod yn ddinasyddion egwyddorol o-fewn ein cymuned ac ymhellach.

 

Mae yna saith egwyddor rydym ni fel ysgol gyfan yn canolbwyntio arno -

1. Bwyd a Ffitrwydd

2. Iechyd a Lles 

3. Hylendid

4. Addysg Rhyw a Pherthnasoedd

5. Diogelwch 

6. Amgylchedd

7. Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau

 

Rydym wedi derbyn ein 5 cam Ysgolion Iach ac ar hyn o bryd yn gweithio tuag at - Gwobr Safon Cenedlaethol.

Am fanylion pellach ar fwyd a ffitrwydd porwch trwy'r wefannau isod rydym ni eu defnyddio. 

Gweler gwybodaeth pellach am ynysiad plant sydd gyda slawch yn y linc isod: -

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/All%20Wales%20Infection%20Prevention%20and%20Control%20Guidance%20for%20Educational%20Settings_FINALMay%202017x.pdf

 

 

Milltir Y DyddHer Iechyd Cymru

www.thedailymile.co.uk                      www.healthchallengewales.org

Cynllun GwenChange For Life

www.designtosmile.org                        www.nhs.uk