Rydym ni y Cyngor Ysgol yn gynrychiolwyr o bob blwyddyn ysgol.  Rydym yn cwrdd i drafod pethau sydd wedi codi, i drefnu i godi arian i brynu adnoddau (gêmau, adnoddau amser chwarae a.y.b.) Mae gennym bolisi a chofnodion y Cyngor Ysgol yn cael eu harddangos ar fwrdd y Cyngor Ysgol. 

 

Ysgol Iach

Mae’r ysgol yn rhan o raglen ‘Ysgolion Iach’. Mae gan yr ysgol  pump deilen werdd hyd yn hyn  ac yr ydym yn parhau a’r amcanion. Mae’r rhglen yn chwearae rhan bwysig ym mywyd bod dydd yr ysgol. Mae’r plant yn cael potel ddwr eu hunain pan maent yn dechrau’r ysgol ac maent yn cael eu hannog i yfed digon o ddwr a bwyta pryd o fwyd cytbwys.

Mae siop ffrwythau yn yr ysgol ble mae’r plant yn gallu prynu byrbryd amser chwarae. Rydym yn  trafod  materion iechyd yn rheolaidd fel rhan o waith ysgol y disgyblion.

Rydym yn rhan o ymgyrrch 'Milltir y Dydd' ac o ganlyniad yn cerdded milltir y dydd i gadw'n heini.