Ysmygu Y Ffair Nadolig Diwrnod Siapan Llysgenhadon Canu Naolig Aldi Cefneithin School Screen Shot 2020 02 20 At 14423 PM

Croeso i Ysgol Cefneithin

Please click to open

Diwrnod Sanau Od Odd Socks Day

File size: 825 KB (PDF File)

Llythyr Digwyddiadau Events Letter

File size: 421 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni A Gofalwyr

File size: 278 KB (PDF File)

Llythyr Cyfnod Atal Byr Hanner Tymor

File size: 409 KB (PDF File)

Llythyr O Ddiolch A Letter Of Thanks

File size: 148 KB (Word File)

Llythyr Google Classrooms Letter

File size: 291 KB (PDF File)

Covid 19 Stopiwch Y Feirws Rhag Lledaenu

File size: 118 KB (PDF File)

Siart Canllawiau Covid Iw Dilyn

File size: 186 KB (PDF File)

Ysgolion Pryd Mae Angen Profi

File size: 166 KB (PDF File)

Caniatad Hwb Gwefan Ysgol A Thrydar

File size: 263 KB (Word File)

Llythyr Medi 2020 September Letter

File size: 20 KB (Word File)

Profi Covid 19 Testing

File size: 13 KB (Word File)

Bwydlen Tymor Yr Hydref 2020

File size: 512 KB (PDF File)

Llythyr Pwysig I Rieni 11920

File size: 192 KB (Word File)

Cytundeb Cartref Ysgol Medi 2020

File size: 73 KB (Word File)

Trefniadau Dychwelyd Tymor Yr Hydref 2020

File size: 89 KB (Word File)

Llythyr Diwedd Tymor Yr Haf 2020

File size: 78 KB (Word File)

Cytundeb Cartref Ac Ysgol Cefneithin

File size: 156 KB (Word File)

Hybiau Gofal Care Hubs

File size: 19 KB (Word File)

Llythyr I Rieni Am Ysgolion Yn Ail Agor

File size: 251 KB (PDF File)

COVID 19 Llythyr Ir Rhieni

File size: 259 KB (PDF File)

Gofynnwn yn garedig i chi gymryd rhan yn yr arolwg adborth isod.

https://www.estyn.llyw.cymru/adborth-arolygu/arolwg

Dyma fideo ar y wefan isod yn dangos y camau nesaf wrth baratoi i ddychwelyd i'r ysgol ar y 29/6/20.

https://www.j2e.com/cefneithin-cp/Miss+Davies/Dychwelyd+yn+n%C3%B4l+i%E2%80%99r+Ysgol/

Archebu gofal plant ar gyfer ymgeiswyr newydd. Gweler ar y wefan isod fwy o wybodaeth.

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/re-opening-schools/?type=45963#.Xu-1pS2ZPVp  

Holiadur i Weithwyr Allweddol ar eich plant yn dychwelyd i'r ysgol.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUOUU2TzJHOTFLTUIzNUZFTEMySEpaUUtRQS4u

Holiadur i rieni ar ysgolion yn ail agor.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUMkQ5NDJBTFMzNDg4S1g2TlNOSjdPQVhQQy4u

Mae Ysgol Gynradd Cefneithin yng nghanol pentref Cefneithin. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y paratoadau niferus ac amrywiol sydd yn cael eu gwneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

                                          

Datganiad Cenhadaeth

(Ffocws Heddiw)

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder a datblygu eu llawn potensial trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg

 

Ein Gweledigaeth

(Ffocws ar y dyfodol)

Yn ysgol cefneithin, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus a diogel sy'n symbylu ac yn darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu disgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i'w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol ddwyieithog gariadus digidol a chefnogol.

Trydar