Ysmygu Y Ffair Nadolig Diwrnod Siapan Llysgenhadon Canu Naolig Aldi Cefneithin School Screen Shot 2020 02 20 At 14423 PM

Croeso i Ysgol Cefneithin

Linc i holiadur Darpariaeth Clwb Haf Menter Cwm Gwendraeth 2021 i rieni i'w gwblhau

https://www.surveymonkey.co.uk/r/RCW8Y7V

21/4/21

Dyma'r wefan i'r holiadur i rieni disgyblion blwyddyn 6 sydd yn mynd i Faes Y Gwendraeth ym mis Medi 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK-C45lSoKcogD7e7trKbrh9vVADHYV0vzpzjSidzkZSokbA/viewform

Dyddiad HMS Tymor yr Haf 2021

Bydd diwrnod HMS ar y 7/6/21 i'r staff. Bydd y disgyblion yn dychwelyd ar y 8/6/21.

 

Mae Ysgol Gynradd Cefneithin yng nghanol pentref Cefneithin. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y paratoadau niferus ac amrywiol sydd yn cael eu gwneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

                                          

Datganiad Cenhadaeth

(Ffocws Heddiw)

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder a datblygu eu llawn potensial trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg

 

Ein Gweledigaeth

(Ffocws ar y dyfodol)

Yn ysgol cefneithin, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus a diogel sy'n symbylu ac yn darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu disgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i'w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol ddwyieithog gariadus digidol a chefnogol.